יצירת קשר

מוזמנים לשמור על קשר – יורם קראוס יצירת קשר. על טניס, עסקים, ספורט אתגרי ואתגרים עסקיים, ניהול וקריירה.